38th ANNUAL CONVENTION OF NATIONAL NEONATOLOGY FORUM

(NEOCON 2018 & ANNUAL UP STATE NEOCON 2018)

Organised by: NNF UP State & NNF Varanasi

Date: 13 - 16 December, 2018, Venue: Hotel Taj Ganges, Varanasi


National Speaker

 

 1. Dr. Smita Mishra
 2. Dr. Dipika Deka, AIIMS, Delhi
 3. Dr. Amit Upadhyay, Meerut, UP
 4. Dr. Tarkeshwari, Fernandez Hospital
 5. Dr. Niranjan Thomas
 6. Dr. Praveen Kumar, PGI , Chandigarh
 7. Dr. Rishikesh Thakre, Aurangabad
 8. Dr. Somashekar M Nimbalkar, Gujarat
 9. Dr. Krishna Diwakar, Kochi
 10. Dr. Pradeep Suryawanshi
 11. Dr. Dinakara Prithviraj
 12. Dr. Satish Saluja
 13. Dr. Hari Balakrishna Balasubramanian
 14. Dr. Ashish Mehta
 15. Dr. Reema Chandramohan, Chennai
 16. Dr. Rajesh Kumar , Ranchi
 17. Dr. Sanjay Patole
 18. Dr. Naveen Bajaj, Jalandhar
 19. Dr. Rahul Yadav, Chennai
 20. Dr. Mamta Jajoo, CNBC , New Delhi
 21. Dr. Ashish Jain
 22. Dr. Sanjay Wazir, Gurgaon
 23. Dr. Giridhar Sethuraman, Chennai
 24. Dr. Venkata Rama Rao Paturi
 25. Dr. Deepak Chawla, Chandigarh
 26. Dr. Naveen Prakash Gupta
 27. Dr. Arti Maria, Delhi
 28. Dr. Sachin Shah, Surat
 29. Dr. Avneet Kaur
 30. Dr. Kurien Anil Kuruvilla, Vellore
 31. Dr. Shafi Kolhapure
 32. Dr. Ajay Sinha
 33. Dr. Mangala Bharti
 34. Dr. Neelam Mohan
 35. Dr. Kanya Mukhoupadhya , PGI, Chandigarh
 36. Dr. Kumudha, Chennai
 37. Dr. Amitava Sengupta
 38. Dr. Dinesh Chirla
 39. Dr. N K Kabra, Surya Mumbai
 40. Dr. Arvind Shenoi, Banglore
 1. Dr. Girish Deshpande
 2. Dr. Sajan Saini
 3. Dr. Aarti Avinash Kinikar, Pune,
 4. Dr. R Kishore Kumar, Banglore
 5. Dr. Sushma Nangia
 6. Dr. Nalinikanth Panigrahi
 7. Dr. N B Mathur
 8. Dr. Umamaheswari B, Chennai
 9. Dr. Girish Gupta, SGPGI, LKO
 10. Dr. Mohit Sahani - Moderator
 11. Dr. Pradeep Suryavanshi
 12. Dr. Prashant Gowda
 13. Dr. Srinivas Murki
 14. Dr. Sugandha Arya
 15. Dr. Manigandan Chandrasekeran
 16. Dr. Shilpa Kalane
 17. Dr. Umesh Vaidya- Moderator
 18. Dr. S K Yachha, SGPGI, LKO
 19. Dr. Dinakara Prithviraj, BLR
 20. Dr. Vaibhav Pandey
 21. Dr. Shachindranath Rai
 22. Dr. A N Gangopadhyaya, Varanasi
 23. Dr. Amit Upadhay, Meerut - Moderator
 24. Dr. Nigam Prakash Narain
 25. Dr. Harish Chellani, Safdarjang Hospital
 26. Dr. S Ramakrishnan
 27. Dr. Poonam Sidana
 28. Dr. V P Goswami - Coordinator
 29. Dr. Bakul Parekh
 30. Dr. Dignat Sashtri
 31. Dr. Ranjan Pejaver
 32. Dr. Sanjay Ghorpade
 33. Dr. V N Tripathi
 34. Dr. Indrashekhar Rao
 35. Dr. Asim Mallick- Coordinator
 36. Dr. Sharad Thora
 37. Dr. N.Ravi Kumar
 38. Dr. Srinivas- CJB
 39. Dr. Amit Dahat
 40. Dr. Samir Shaikh, BOM - Coordinator
 1. Dr. Anita Singh - UP
 2. Dr. Arun Shah, Bihar- Coordinator
 3. Dr. Mahendra Jain- Rajasthan
 4. Dr. Himanshu Kelkar- MP
 5. Dr. Ashutosh Mahapatra- Odisha
 6. Dr. H P Singh, Reeva
 7. Dr. Anurag Singh, Jodhpur
 8. Dr. Senthil Kumar. P, CJB
 9. Dr. Biraj Thakkar
 10. Dr. Prashanth Urs
 11. Dr. Satish Agarwal, Gangaram
 12. Dr. Lalan Bharti
 13. Dr. Nagendra Chaudhary, Nepal
 14. Dr. M M A Faridi
 15. Dr. Subhash Chandra Shaw
 16. Dr. Ashish Jain
 17. Dr. Chandra Kumar, Child Trust - Chennai
 18. Dr. Ravi Sachan
 19. Ms. Ganga
 20. Dr. K Jaychandran
 21. Dr. Jagjit Dalal
 22. Dr. B P Jaiswal
 23. Dr. Anand Vinekar
 24. Dr. Manish Tandon, Allahabad
 25. Dr. N Karthik  Nagesh
 26. Dr. A S Vasudev
 27. Dr. Vishnu Mohan
 28. Dr. Piyush Chandel
 29. Dr. Sudha Rao Chndrashekhar
 30. Dr. Ashok Kumar
 31. Dr. Seema Kapoor, MAMC, Delhi
 32. Dr. Sriparna Basu
 33. Dr. S N Singh, KGMU, LKO
 34. Dr. Jyoti Singh
 35. Dr. Manazir Ali
 36. Dr. Reeta Bohra
 37. Dr. Sanghvi Kolhapure
 38. Dr. V C Manoj
 39. Dr. Mohan Kumar